Jdi na obsah Jdi na menu
 


Battlegrounds

Co to je Battlegrounds

Vývojáři v Blizzard Entertainment jsou si dobře vědomi toho, jak oblíbené jsou mezi hráči PvP souboje. Proto do World of WarCraft připravili mnoho míst, která jsou pro takovým bitkám předurčeny. Obvykle se jedná o místa, kde se střetávají území obou znepřátelených frakcí - Aliance a Hordy. Blizzard se snaží v hráčích udržovat pocit, že žijí ve světě, který je stále zmítaný válkou mezi těmito frakcemi. Některé PvP Questy přímo vybízejí k boji s nepřítelem a samozřejmě nabízejí hráči náležitou odměnu. V některých z těchto Questů máte například za úkol odstranit nějaké vysoce postavené NPC znepřátelené strany. Jak vidíte, snahou vývojářů je vytvořit hru, která se nebude soustředit pouze na příběh nebo na PvP, ale rovnoměrně rozdělí všechny tyto prvky tak, aby si každý z hráčů mohl vybrat styl hry, který mu nejvíce vyhovuje.

Bojište

Napříč celým světem narazíte na různá místa určená k PvP bojům - takzvaná Bojiště (Battlegrounds). Jakmile na toto území vstoupíte, musíte se mít na pozoru, protože na sebe berete riziko, že na vás zaútočí některý z opozičních hráčů. Bojiště se nacházejí jak na normálních, tak i na PvP serverech.
Jedním z těchto bojišť je například Alterac Valley, které je poblíž Alterac Mountains. Uvnitř tohoto území naleznete kromě obligátních potvor a Questů také vesnice Aliance a Hordy. Mezi nimi samozřejmě zuří neustávající boje a je jen na vás, jestli se do nich zapojíte, nebo ne. Questy v této oblasti jsou samosebou koncipované tak, aby motivovaly k vzájemným šarvátkám mezi oběma vesnicemi. Takové úkoly jsou pro hráče o to zajímavější, že nabízejí vyšší odměny, stejně jako ve všech ostatních PvP zónách.
Jedním z hlavních cílů je zničení nepřátelské vesnice - pokud se vám podaří zabít jejího vůdce, vesnice je považována za zničenou a všichni členové týmu, který se na jejím dobytí podíleli, získají body Cti (více o Cti se dočtete níže).
Do budoucna plánují vývojáři přidat do systému Bojišť také obléhací zbraně, jako jsou katapulty či balisty (jak je známe z předchozích WarCraftů), které by zvýšily zábavnost těchto bojů. Bohužel se obléhacích zbraní nejspíš dočkáme až v některém z datadisků. Jakmile však budou ve hře, systém Bojišť se trochu změní. Již nebude cílem zabít vůdce nepřátelského opevnění, ale zničit jeho budovy a vesnici doslova rozdrtit.)
V průběhu boje se dá využít také speciální NPC podpora. Příkladem mohou být například jezdci na griffonech, kteří bombardují nepřátele z nebe.

Využití trofejí z neprátel

Jakmile je hráč na bojišti zabit, ten kdo ho zabil si může vybrat questovou odměnu a trofej ze zabitého protihráče. Pokud například hrajete za Hordu a zabijete nepřátelského hráče z Aliance, můžete z něj sebrat jeho krev. Krev není jedinou trofejí, ale je velmi důležitá. Shromažďování krve dodává hráči úžasné účinky. Když spolu se svými spoluhráči nashromáždíte dostatečné množství nepřátelské krve (a tím jsou myšleny tisíce) a donesete ji hlavnímu šamanovi (v případě Aliance spellcasterovi) vaší frakce, za odměnu vám aktivuje rituál, pomocí kterého je možné vysumonit ohromného elementála, který pak půjde ničit nepřátelskou základnu. Na obdobném principu to funguje i v případe Aliance (stále se bavíme o Alterac Valley, jiné battlegroundy mohou fungovat na odlišném principu).
Kromě krve ale získáte ze zamordovaných nepřátelských hráču také jejich insignie. Ty vypadají velice podobně jako PvP vlajky, které jsou u portrétu postavy, která je označena pro PvP. Jakmile insignii seberete, zničíte tím tělo padlého nepřítele – v tu chvíli na něj nemůže jiný hráč použít resurrect.

Motivace

Tvůrci jsou si samosebou vědomi toho, že žádný PvP systém nebude hráče bavit, pokud k jeho využívání nebudou řádně motivováni. A odměn World of WaCraft nabízí celou řadu. Kromě Cti, která je popsána níže, může hráč usilovat například o nějaký konkrétní titul. S ním pak může být spojeno právo na speciální týmový PvP tabard. Čím lépe si hráč povede, tím budou odměny lákavější - jmenujme například slevy u různých obchodníků, extra vybavení.
Pokud hráč dosáhne hodnocení nejvyšších a stane se tak Důstojníkem (Officer), může se těšit na důstojnický tabard a získá také přístup do zvláštních důstojnických kasáren, kam hráči jinak nemohou. Uvnitř kasáren lze nakupovat vzácné předměty, na jejichž používání je ale potřeba mít dostatečné hodnoty Cti a příslušnou hodnost. Důstojníci na velmi vysokých levelech mohou navíc získat přístup ke speciálním jezdeckým zvířatům (Mounts) nebo k předmětům epických kvalit.
PvP hráčům s nejvyššími hodnostmi se navíc dostane zvláštní pocty a mohou získat obzvláště vysoké tituly, jako je například City Protector (ochránce určitého města) a s tím spojená možnost teleportovat se do svého města dle libosti.
 

Bitvy ve jménu cti

Na konci každého dne se spočítají hodnoty Cti, které si vydobyly obě frakce a k nim se připočtou bonusy za splněné PvP úkoly nebo dobytá Bojiště. Takto spočítané bodové ohodnocení se pak rozdělí mezi všechny hráče, kteří se ten den podíleli na PvP. Tyto body se mezi hráče nedělí rovnoměrně, ale podle jejich dosavadní výše Cti. Pokud se hráč v daný den na PvP nepodílel, jeho zisk se rovná nule.
Body Cti získává (nebo ztrácí!) hráč také za zabití každého nepřátelského hráče (nebo NPC). Pokud se rozhodnete zabít nepřítele a podaří se vám to, může se jednat buď o Čestné Zabití (Honorable Kill) nebo o Nečestné Zabití (Dishonorable Kill). O Čestném Zabití se mluví, pokud porazíte nepřítele, který má přibližně stejný level jako vy nebo vyšší. Je samozřejmé, že čím výš je nepřítel levelově nad vámi, tím za jeho porážku získáte více bodů Cti. Pokud ale zabijete hráče, který je výrazně pod vaším levelem, dopustíte se Nečestného zabití a to vám může hodnotu Cti dokonce snižít. Za obzvláště podlé se považuje zabíjení bezbranných NPC, jakými jsou třeba zadavatelé Questů nebo NPC pro leteckou dopravu.
Pokud by některý z hráčů prováděl opakovaná Nečestná Zabití, nejenže by jeho hodnota Cti klesla hluboko do mínusu, navíc by také riskoval ztrátu bodů Zkušenosti a nebo by dokonce mohl stát nepřítelem obou frakcí. Cílem PvP systému je tedy odměnit čestnou hru a tu nečestnou co možná nejúčiněji penalizovat.
Vždy na konci každého týdne obdrží hráči záznam, na kterém budou sepsány všechny jejich Čestná a Nečestná Zabití, Kolik ve své frakci získali Cti a jak jsou na tom v rámci svého týmu. Všechna tato čísla se pak ve výsledku promítnou do jeho Vojenské Hodnosti (Military Rank). Tato hodnost spolu s úspěchem v PvP mohou hráče opravňovat k využívání speciálních výhod. Hodnost hráče odlišuje od ostatních a každý hráč si s její pomocí může vysloužit slávu a prestiž. Kdokoliv si bude moci prohlédnout výsledky PvP za uplynulý týden, ze kterých bude jasné, jak si který hráč vede - tyto výsledky budou příslušné jak ve hře, tak i na zvláštní webové stránce, která bude k tomuto účelu zřízena a vždy jednou týdně aktualizována.